Hjem

Byggtakst Troms

Alt innen takst av eiendom

Byggmester Lillefuhr

 

er lokalisert på Evenskjer i Sør-Troms. Tar oppdrag i Nordre Nordland og Troms, og har 40 års erfaring fra oppføring av alle typer bygg og restaureringsoppgaver på disse.

 

Byggmester Lillefuhr, prosjekterer alt fra små uthus, garasjer, hytter, driftsbygninger og eneboliger.

 

Byggmester Lillefuhr tilbyr total gjennomføring av ditt byggeprosjekt, og har lang erfaring fra byggeledelse.

 

Byggtakst Troms

 

er lokalisert i Tromsø, og tar oppdrag hovedsakelig i Troms og Nordre Nordland. Er et datterselskap av Byggmester Lillefuhr.

 

Byggtakst Troms er etablert i 2014, og har allerede solide samarbeidspartnere som forsikringsselskaper, bolig- meglere og private, som har behov for alle typer takster.

 

Som eksempler, vil vi nevne:

 

Verditaksering av alle typer eiendom

Skadetaksering ved alle typer skade på eiendom

Reklamasjonsrapporter ihht avhendingsloven

 

Kontaktopplysninger

 

Telefon +47 970 09 009

 

Epost byggmester@lillefuhr.no